Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach's comments

Walne Zebranie 2013

Napisane przez admin w dniu 3 marca 2013. Brak komentarzy.

1 marca 2013r. w siedzibie Bractwa odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach.
Dokładnie 20 lat temu odbyło się zebranie założycielskie a jednocześnie reaktywujące nasze stowarzyszenie. Zebranych członków honorowych, zwyczajnych i kandydatów przywitał Hetman br. Janusz Kopiecki. Odczytany został przez br. Michała Krajewicza (wówczas sekretarza) protokół z tego już historycznego zebrania reaktywującego. Na przewodniczącego zebrania został wybrany br.Józef Dziendziel. Odczytane zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2012 a Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem br.Tadeusza Kapy wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu co też się stało w wyniku głosowania. Przedstawiono plan działania merytorycznego i finansowego na 2013r., który również zaakceptowano. W związku z tegorocznymi obchodami XX-lecia reaktywacji Bractwa Hetman Janusz przedstawił program imprezy zaplanowanej na 11-12.05.2013r.
Z Brackim pozdrowieniem Bodzio

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2012
Sprawozdanie merytoryczne za 2012
Sprawozdanie z Walnego i uchwały 2013
Plan przychodów i kosztów na 2013r.

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.