Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach's comments

Archiwum dla kategorii ‘Walne Zebranie’

W dniu 04 marca 2016 roku o godz 17:00 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach na które Zarząd Bractwa zaprasza wszystkich Braci Kurkowych, Kandydatów oraz Kadetów. Zebranie obędzie się zgodnie z dołączonym porządkiem obrad.  Zobacz więcej »

W dniu 28.02.2014r w KBS Żory odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniu uczestniczyło 27 członków. Walne zgromadzenie otworzył i powitał przybyłych Hetman Janusz Kopiecki.
Jednogłośnie wybrano brata Józefa Dziendziela na przewodniczącego zebrania. Przyjęto porządek zebrania .Walne zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęto uchwałę w sprawie planu działania i finansowego Bractwa na 2014r.

Walne zgromadzenie wybrało Prezesa-Hetmana i został nim Leszek KOWALCZYK a następnie pozostałych członków Zarządu i tak:

Wiceprezesem- Kanclerzem Pieczęci Alfred HABDAS
Sekretarzem-Strażnikiem Pergaminu Alicja PIASKOWSKA
Skarbnikiem-Strażnikiem Skarbu Efrem PRYSZCZ
Strzelmistrzem-Strażnikiem Broni Michał STAWSKI
Marszałkiem-Mistrzem Ceremoniału Zdzisław RUTKOWSKI

Walne zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący Janusz KOPIECKI
Członkowie:
Tadeusz KAPA
Adam BOROWIEC

I Sąd Honorowy w składzie:
Przewodniczący Albert MYCIELSKI
Członkowie:
Marian MIŚTAK
Grzegorz STAWSKI

Zasłużonym członkom wręczono medale i odznaczenia. Zebranie zakończono brawami na stojąco dla wszystkich wybranych.
Tekst B.Gryta, foto Łukasz Rzymanek i Janusz Kopiecki

Król 2013

Wiwat Król i Marszałkowie!

W dniu 19.05.2013r a więc w Zielone Świątki w KBS w Żorach odbyło się strzelanie o zaszczytny tytuł Króla Kurkowego.Zaszczycił nas swoją obecnością Pan Adam Żdziebło – senator –wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.. Bracia żorscy strzelali po jednym strzale do ufundowanej przez ustępującego Króla Mariana Miśtaka kołkowanej tarczy drewnianej. I tak ogłaszamy wszem i wobec, że Królem Kurkowym AD 2013 został Zdzisław RUTKOWSKI
II miejsce i zaszczytny tytuł Prawego Marszałka zdobył Mieczysław LUBRYKA
III miejsce i zaszczytny tytuł Lewego Marszałka zdobył Bogusław SOCHA

W uroczystości tej wzięły udział następujące bractwa:

1 Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika z Hetmanem Piotrem Kurkiem
2. Bractwo Strzeleckie w Mikołowie z Hetmanem Dariuszem Mrokwą
3. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie z Hetmanem Tadeuszem Żyłą
4. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarn.Górach ze Strzelmistrzem Okręgu Śląskiego ZKBSRP Jackiem Wichrem

Na godzinę 9.oo wszyscy udali się ze wspaniałą orkiestrą górniczą na Mszę Świętą a po mszy przemieściliśmy się na strzelnicę leśną „Dębina”KBS w Żorach wystawiło jeszcze trzy tarcze i tak:
-do tarczy Hetmańskiej
I miejsce Jerzy Miś BK Miasta Rybnika
II miejsce Leszek Kowalczyk KBS Żory
III miejsce Zbigniew Winiatorski KBS Żory

-do tarczy Biesiadnej
I miejsce Grzegorz Wroński KBS Żory
II miejsce Zbigniew Winiatorski KBS Żory
III miejsce Jacek Wicher KBS Tarn.Góry

-do tarczy Charytatywnej
I miejsce Janusz Kopiecki KBS Żory
II miejsce Zbigniew Winiatorski KBS Żory
III miejsce Mateusz Gaszka KBS Pszczyna

Nie mogło zabraknąć tradycyjnego strzelania dla ogółu czyli KURA
I miejsce Marek Sławik KBS Tarn. Góry
II miejsce Bolesław Krobin
III miejsce Alicja Piaskowska

Wręczone zostały odznaczenia brackie. Dla zwycięzców zostały wręczone dyplomy ,puchary i tarcze.Pogoda była bardzo słoneczna i biesiadowanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Tekst i foto Bogusław Gryta KBS Żory

1 marca 2013r. w siedzibie Bractwa odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach.
Dokładnie 20 lat temu odbyło się zebranie założycielskie a jednocześnie reaktywujące nasze stowarzyszenie. Zebranych członków honorowych, zwyczajnych i kandydatów przywitał Hetman br. Janusz Kopiecki. Odczytany został przez br. Michała Krajewicza  (wówczas sekretarza) protokół z tego już historycznego zebrania reaktywującego. Na przewodniczącego zebrania został wybrany br.Józef Dziendziel. Odczytane zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2012 a Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem br.Tadeusza Kapy wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu co też się stało w wyniku głosowania. Przedstawiono plan działania merytorycznego i finansowego na 2013r., który również zaakceptowano. W związku z tegorocznymi obchodami XX-lecia reaktywacji Bractwa Hetman Janusz przedstawił program imprezy zaplanowanej na 11-12.05.2013r.
Z Brackim pozdrowieniem Bodzio

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2012
Sprawozdanie merytoryczne za 2012
Sprawozdanie z Walnego i uchwały 2013
Plan przychodów i kosztów na 2013r.

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach zaprasza na Walne Zebranie Członków Bractwa, które odbędzie się 1 marca 2013r. w siedzibie Bractwa o godz. 17.oo

Szczegóły zaproszenia:
Zaproszenie Walne 2013