Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach's comments

Archiwum dla kategorii ‘Walne Zebranie’

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach zaprasza wszystkich swych Braci na Walne Zebranie na godz. 17:00 w piątek w dniu 24 lutego 2017 roku. Zobacz więcej »

Zgodnie z założeniem Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach w dniu 04 marca br. w drugim terminie tj. o godz 17:15 w Siedzibie Bractwa odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Żorskich Braci Kurkowych. Przewodniczącym Zebrania na które przybyło dwadzieścia jeden żorskich Braci okrzyknięto Brata Janusza Kopera a Sekretarzem Brata Michała Stawskiego. Dzięki sprawnemu prowadzeniu zebrania oraz zdyscyplinowaniu Braci w sposób rzeczowy i treściwy zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem merytotycznym, finansowym itd..Poprzez zatwierdzenie Planu Finansowego i Pracy Zarządu Bractwa na rok 2016 oraz przyjęcie przedstawionych wniosków przez zebranych w sali, Bracia obrali kierunek działań na rok bieżący. Bracia Kurkowi zaakceptowali i docenili dotychczasową pracę Zarządu Bractwa i udzielili na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium,tym samym powierzyli im kontynuację realizacji zadań przyjętych przez Walne Zebranie.W opini zebranych Braci nawet ci z najdłuższym „stażem” nie pamiętają tak spokojnej miłej atmosfery Walnego Zabrania, która pozwoliła sprawnie i owocnie przeprowadzić obrady. Za przybycie, zdyscyplinowanie i owocne obracy dziękuje Przewodniczący Zebrania Janusz Koper jak również Hetman Bractwa Leszek Kowalczyk.

W dniu 04 marca 2016 roku o godz 17:00 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach na które Zarząd Bractwa zaprasza wszystkich Braci Kurkowych, Kandydatów oraz Kadetów. Zebranie obędzie się zgodnie z dołączonym porządkiem obrad. Zobacz więcej »

W dniu 28.02.2014r w KBS Żory odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniu uczestniczyło 27 członków. Walne zgromadzenie otworzył i powitał przybyłych Hetman Janusz Kopiecki.
Jednogłośnie wybrano brata Józefa Dziendziela na przewodniczącego zebrania. Przyjęto porządek zebrania .Walne zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęto uchwałę w sprawie planu działania i finansowego Bractwa na 2014r.

Walne zgromadzenie wybrało Prezesa-Hetmana i został nim Leszek KOWALCZYK a następnie pozostałych członków Zarządu i tak:

Wiceprezesem- Kanclerzem Pieczęci Alfred HABDAS
Sekretarzem-Strażnikiem Pergaminu Alicja PIASKOWSKA
Skarbnikiem-Strażnikiem Skarbu Efrem PRYSZCZ
Strzelmistrzem-Strażnikiem Broni Michał STAWSKI
Marszałkiem-Mistrzem Ceremoniału Zdzisław RUTKOWSKI

Walne zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący Janusz KOPIECKI
Członkowie:
Tadeusz KAPA
Adam BOROWIEC

I Sąd Honorowy w składzie:
Przewodniczący Albert MYCIELSKI
Członkowie:
Marian MIŚTAK
Grzegorz STAWSKI

Zasłużonym członkom wręczono medale i odznaczenia. Zebranie zakończono brawami na stojąco dla wszystkich wybranych.
Tekst B.Gryta, foto Łukasz Rzymanek i Janusz Kopiecki

Król 2013

Wiwat Król i Marszałkowie!

W dniu 19.05.2013r a więc w Zielone Świątki w KBS w Żorach odbyło się strzelanie o zaszczytny tytuł Króla Kurkowego.Zaszczycił nas swoją obecnością Pan Adam Żdziebło – senator –wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.. Bracia żorscy strzelali po jednym strzale do ufundowanej przez ustępującego Króla Mariana Miśtaka kołkowanej tarczy drewnianej. I tak ogłaszamy wszem i wobec, że Królem Kurkowym AD 2013 został Zdzisław RUTKOWSKI
II miejsce i zaszczytny tytuł Prawego Marszałka zdobył Mieczysław LUBRYKA
III miejsce i zaszczytny tytuł Lewego Marszałka zdobył Bogusław SOCHA

W uroczystości tej wzięły udział następujące bractwa:

1 Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika z Hetmanem Piotrem Kurkiem
2. Bractwo Strzeleckie w Mikołowie z Hetmanem Dariuszem Mrokwą
3. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie z Hetmanem Tadeuszem Żyłą
4. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarn.Górach ze Strzelmistrzem Okręgu Śląskiego ZKBSRP Jackiem Wichrem

Na godzinę 9.oo wszyscy udali się ze wspaniałą orkiestrą górniczą na Mszę Świętą a po mszy przemieściliśmy się na strzelnicę leśną „Dębina”KBS w Żorach wystawiło jeszcze trzy tarcze i tak:
-do tarczy Hetmańskiej
I miejsce Jerzy Miś BK Miasta Rybnika
II miejsce Leszek Kowalczyk KBS Żory
III miejsce Zbigniew Winiatorski KBS Żory

-do tarczy Biesiadnej
I miejsce Grzegorz Wroński KBS Żory
II miejsce Zbigniew Winiatorski KBS Żory
III miejsce Jacek Wicher KBS Tarn.Góry

-do tarczy Charytatywnej
I miejsce Janusz Kopiecki KBS Żory
II miejsce Zbigniew Winiatorski KBS Żory
III miejsce Mateusz Gaszka KBS Pszczyna

Nie mogło zabraknąć tradycyjnego strzelania dla ogółu czyli KURA
I miejsce Marek Sławik KBS Tarn. Góry
II miejsce Bolesław Krobin
III miejsce Alicja Piaskowska

Wręczone zostały odznaczenia brackie. Dla zwycięzców zostały wręczone dyplomy ,puchary i tarcze.Pogoda była bardzo słoneczna i biesiadowanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Tekst i foto Bogusław Gryta KBS Żory