Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach's comments

Archiwum dla kategorii ‘Walne Zebranie’

1 marca 2013r. w siedzibie Bractwa odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach.
Dokładnie 20 lat temu odbyło się zebranie założycielskie a jednocześnie reaktywujące nasze stowarzyszenie. Zebranych członków honorowych, zwyczajnych i kandydatów przywitał Hetman br. Janusz Kopiecki. Odczytany został przez br. Michała Krajewicza (wówczas sekretarza) protokół z tego już historycznego zebrania reaktywującego. Na przewodniczącego zebrania został wybrany br.Józef Dziendziel. Odczytane zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2012 a Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem br.Tadeusza Kapy wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu co też się stało w wyniku głosowania. Przedstawiono plan działania merytorycznego i finansowego na 2013r., który również zaakceptowano. W związku z tegorocznymi obchodami XX-lecia reaktywacji Bractwa Hetman Janusz przedstawił program imprezy zaplanowanej na 11-12.05.2013r.
Z Brackim pozdrowieniem Bodzio

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2012
Sprawozdanie merytoryczne za 2012
Sprawozdanie z Walnego i uchwały 2013
Plan przychodów i kosztów na 2013r.

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach zaprasza na Walne Zebranie Członków Bractwa, które odbędzie się 1 marca 2013r. w siedzibie Bractwa o godz. 17.oo

Szczegóły zaproszenia:
Zaproszenie Walne 2013

W poniższym linku jest dostępny dokument który zawiera sprawozdania, uchwały, protokół zebrania i inne dokumenty z Zebrania Walnego 2012

Dokumentacja z Zebrania Walnego 2012

Informujemy iż Walne Zebranie Braci KBS Żory odbędzie się w dniu 16 marca 2012 o godz. 17:00 w siedzibie Bractwa.
Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

04 marca br.odbylo się Walne Zebranie, podsumowujące działalność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach w roku 2010. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, Zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium . Poniżej umieszczona zeskanowane sprawozdania, uchwały i inne dokumenty.

Sprawozdanie finansowe
strona 1
strona 2 strona 3 strona 4

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej
strona 1
strona 2

Sprawozdanie z Organizacji Pożytku Publicznego
strona 1
strona 2 strona 3 strona 4 strona 5

Uchwały Zebrania Walnego
uchwała 1
uchwała 2 uchwała 3 uchwała 4 uchwała 5 uchwała 6 uchwała 7 uchwała 8 cz.1 uchwała 8 cz.2

Ramowy plan działania
strona

Plan przychodów i kosztów
strona

Sprawozdanie z zebrania walnego
sprawozdanie