Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach's comments

Władze

DSCN6334

W dniu 28 lutego 2014 Bracia Kurkowi z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym wybrali nowy Zarząd Bractwa w skład Którego weszli:
Leszek Kowalczyk – Hetman Bractwa ( trzeci od prawej ),
Alfred Habdas -Wiceprezes Bractwa ( drugi od prawej),
Alicja Piaskowska – Sekretarz Bractwa(druga od lewej),
Efrem Pryszcz – Skarbnik Bractwa (pierwszy z prawej),
Michal Stawski – Strzelmistrz Bractwa (pierwszy z lewej),
Zdzisław Rutkowski – Marszałek Bractwa – ( trzeci od lewej).

Nowy Zarząd Bractwa wybrany na czteroletnią kadencję reprezentować będzie Bractwo na niwie miasta, powiatu i województwa. Przed Zarządem wiele zadań statutowych i decyzji związanych z codziennym funkcjonowaniem Bractwa. Z tego też powodu życzymy nowemu Zarządowi samych trafnych i jedynie słusznych podjętych decycji, pełnego brackiego konta oraz zaangażowania Członków Stowarzyszenia w życie Bractwa.