Dwudziestolecie międzywojenne

Zrzucenie jarzma niewoli i odzyskanie niepodległości otwierało w dziejach ruchu strzeleckiego nowy rozdział. Ten doniosły fakt dawał możliwości wzbogacenia idei strzeleckich o treści narodowe i patriotyczne, pozwalał na odwoływanie się do dawnych a konsekwentnie tępionych w latach zaborów tradycji bractw kurkowych.

Nie można jednak nie zauważyć, że na progu odrodzonej Rzeczpospolitej żorskie Bractwo stało organizacyjnie osłabione. Udaną próbą przezwyciężenia trudności piętrzących się przed nowo powstającym, słabym ekonomicznie Bractwem podjęła grupa inicjatywna z Bonifacym Bałdykiem na czele. Nowo opracowany statut został uchwalony 3 sierpnia 1924 roku. W myśl nowego statutu członkiem Bractwa Strzeleckiego mógł zostać tylko lojalny obywatel Państwa Polskiego, jednocześnie człowiek spokojny, szanowany w mieście.

W dniu 30 sierpnia roku 1924 podczas Drugiego Zjazdu Delegatów połączonego z Pierwszym Kongresem Zjednoczeniowym Bractw Strzeleckich w Poznaniu żorskie Bractwo wstąpiło w szeregi Zjednoczenia Bractw z terenu Zachodnich Ziem Polskich, jako jedno z 73 członków na 137 istniejących w tym czasie Bractw na terenach tak zwanych Ziemiach Zachodnich.

Pierwszym Królem Kurkowym w Żorach po przejęciu Górnego Śląska przez Polskę, po siedmiodniowych zmaganiach w roku 1924 i uzyskaniu największej ilości punktów został członek Magistratu, dyrektor żorskiego młyna pan Karol Sitko.

10 stycznia 1926 roku bracia podjęli decyzję, która wywarła ogromny wpływ na rozpropagowanie idei strzeleckich w mieście, czyli przygotowanie uroczystości obchodów jubileuszu 150-lecia istnienia Bractwa Kurkowego w Żorach, Obchody wyznaczono na dzień od 1-4 sierpnia 1926 roku.
Od 13 sierpnia 1927 roku Żorskie Bractwo Strzeleckie, kiedy to w Grudządzu rozpoczęły się obrady Piątego Zjazdu Delegatów oraz II Kongres na którym uchwalono dołożenie do nazwy wyrazu Kurkowy zmieniło nazwę na Kurkowe Bractwo Strzeleckie i nazwa ta pozostała do roku 1939.

Ostatnie strzelanie w latach międzywojennych które zostało gruntownie udokumentowane to strzelanie o godność Króla Kurkowego w roku 1938. W drugi dzień Zielonych Świąt czyli w Dzień Zesłania Ducha Świętego roku pańskiego 1938 Królem Kurkowym został pan Teodor Herok.
Dnia 15 czerwca roku 1938 w Żorach odbyły się na strzelnicy zawody strzeleckie o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Żor.

>> Powrót do działu Historia <<