„Marsz Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich R. P.”

słowa: Stanisław Krasicki (KBS Bydgoszcz)

na melodię: „Hymn Strzelców” – Władysław Ludwik Anczyc (1863r.)

I.

Hej, Bracia, wraz – szeregiem broń przy broni!
A z piersi naszych żywy stanie mur.
Jak ojców kord – tak Polskę dziś zasłoni
Z braterskich strzelb piorunów gromki chór.
Wszak z hufca strzelców zastęp wnet gotowy,
By za Ojczyznę w święty ruszyć bój,
Obrońców ziemi wzbudzić zapał nowy
I mundur zmienić na obrońców strój.

Ref.

Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

II.

Gdy w dziejów mroku życie Polski gasło,
Krew bohaterów sączył srogi wróg,
W bractwie strzeleckim żyło wieczne hasło:
Hej! W broni palnej szukaj zbawczych dróg!
I pierzchnął wróg z Ojczyzny zmartwychwstałej,
Rozprysła się kajdanów twarda stal,
Więc ojców wzorem i dla ojców chwały
Do oka broń i mierz i cel i pal!


Ref.

Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/4642/edition/12716 – źródło dokumentu, dostęp: 18.04.2023, 22:52