Statut

Przyjęty uchwałą nr WZ/8/2011 Walnego Zebrania Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach w dniu 04 marca 2011 roku.

Pobierz ->> STATUT z 4 marca 2011r.

Logotyp. >>Pobierz<< Wersja aktualna do użytku w materiałach prasowych i komunikacji wizualnej.
Zabrania się zmian logotypu w sposób mogący dyskredytować lub ośmieszać Bractwo oraz wizerunek Bractwa. Wszelkie użycie zmienionego logo muszą zostać zatwierdzone przez władze Bractwa.