Władze

Od lutego roku 2022 Bracia Kurkowi z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym wybrali nowy Zarząd Bractwa w skład Którego weszli:
Leszek Kowalczyk – Hetman Bractwa
Przemysław Jacek – Wiceprezes Bractwa
Alicja Piaskowska – Sekretarz Bractwa
Efrem Pryszcz – Skarbnik Bractwa
Michal Stawski – Strzelmistrz Bractwa
Jakub Najberg – Marszałek Bractwa

Nowy Zarząd Bractwa wybrany na czteroletnią kadencję reprezentować będzie Bractwo na niwie miasta, powiatu i województwa. Przed Zarządem wiele zadań statutowych i decyzji związanych z codziennym funkcjonowaniem Bractwa. Z tego też powodu życzymy nowemu Zarządowi samych trafnych i jedynie słusznych podjętych decyzji, pełnego brackiego konta oraz zaangażowania Członków Stowarzyszenia w życie Bractwa.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

  1. Kamil Lubowiecki – Przewodniczący Komisji
  2. Janusz Kopiecki – Członek Komisji
  3. Łukasz Rzymanek – Członek Komisji