Reaktywacja w 1993r.

Na początku lat dziewięćdziesiątych w kraju pojawiły się korzystne warunki do propagowania tradycji mieszczańskiej.

W dniu 1 marca 1993 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Bractwa Strzeleckiego. Przybyło 31 osób. Byli w śród nich działacze podupadłej w Żorach Ligi Obrony Kraju, która przez długie lata organizując zawody strzeleckie pełniła rolę nieistniejącego Bractwa Strzeleckiego oraz inni sympatycy sportu strzeleckiego, którzy postanowili przyczynić się do reaktywowania Bractwa Strzeleckiego w mieście. Głównym celem zebranych było ratowanie sportu strzeleckiego w Żorach.

Bardzo istotną sprawą jaką zajęli się zebrani było jednogłośne uchwalenie Statutu Bractwa Strzeleckiego oraz wyrażenie chęci zabranych o przystąpienie Bractwa Strzeleckiego do Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Żory.

24 marca 1993 roku Urząd Wojewódzki w Katowicach wydał Decyzję nr 67/93 na mocy której pod pozycją 837, Bractwo Strzeleckie w Żorach zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, Wydziału Zdrowia, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Równocześnie Zarząd Bractwa Strzeleckiego w Żorach zwraca się do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu o przyjęcie w poczet Zjednoczenia.

Wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Sąd Wojewódzki dokonał w dniu 15 stycznia 1996 roku przychylając się do złożonego, po raz trzeci, w dniu 26 października 1995 roku przez Bractwo Strzeleckie wniosku o rejestrację.

Lp Lista Członków Założycieli KBS w Żorach w marcu 1993r. Lista Aktualnych Członków Założycieli KBS w Żorach na dzień 01.01.2011r.
1 Fojcik Czesław
2 Jankowski Władysław
3 Krajewicz Michał Krajewicz Michał
4 Sołtysiak Zygmunt Sołtysiak Zygmunt
5 Karliński Zdzisław
6 Gajda Zbigniew
7 Krygowski Stanisław
8 Jagiełło Stanisław
9 Jaworudzki Erwin
10 Grabiec Grzegorz
11 Mazur Władysław
12 Sobieska Teresa
13 Przeliorz Roman
14 Kremiec Łucjan
15 Krystian Stępień
16 Zdrojewski Sławomir Zdrojewski Sławomir
17 Kożuch Zbigniew
18 Dreszler Zbigniew Dreszler Zbigniew
19 Siekierski Tomasz
20 Głogowski Adam
21 Grabiec Zenon
22 Czerwiński Bogdan
23 Dźwigoł Józef
24 Mycielski Albert Mycielski Albert
25 Dziendziel Józef Dziendziel Józef
26 Utrata Grzegorz
27 Gryta Bogusław Gryta Bogusław
28 Łukaszczyk Zygmunt Łukaszczyk Zygmunt
29 Wieczorek Henryk
30 Koper Janusz Koper Janusz
31 Krajewski Wiesław

>> Powrót do działu Historia <<