Kontakt

Pełna nazwa stowarzyszenia:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach

Siedziba Bractwa:
Żory Al. Wojska Polskiego 4

Adres do korespondencji:
Al. Wojska Polskiego 4
44-240 Żory

Telefon: +48 697 182 005
e-mail: kbszory@op.pl

KBS Żory posiada status stowarzyszenia pożytku publicznego zarejestrowane KRS0000003519

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Nr konta: 70 2030 0045 1110 0000 0214 6910

Komunikacja wizualna

Logotyp. >>Pobierz<< Wersja aktualna do użytku w materiałach prasowych i komunikacji wizualnej.
Zabrania się zmian logotypu w sposób mogący dyskredytować lub ośmieszać Bractwo oraz wizerunek Bractwa.
Użycie logo w formie przerobionej, innej niż w plikach źródłowych i ogólnych wytycznych, jest zabronione bez zgody władz Bractwa.