Obiekty Bractwa

Bractwo dysponuje obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, które stały się jego majątkiem w wyniku społecznego zaangażowania członków. Możemy zaliczyć tu:

1. Siedzibę Bractwa
2. Strzelnicę kulową „Dębina”
3. Obiekty rekreacyjne
4. Strzelnicę pneumatyczną