Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach's comments

Strzelnica kulowa “Dębina”

>> Powrót do działu Obiekty Bractwa <<

[slideshow id=1 margin=10]

Strzelnica użytkowana jest w terenie leśnym na polanie lasu o nazwie „Dębina”, położonym w północno – wschodnim krańcu miasta. Wjazd do lasu, drogą gruntową częściowo utwardzoną z drogi DK 81 naprzeciw wlotu ul. Wolności. Do strzelnicy wiedzie leśna droga o długości 0,8 km.

W obecnym kształcie strzelnica posiada 11 stanowisk strzeleckich na dystansie 50 m. Wykorzystywać je można również na dystansie 25 m. Stanowiska strzeleckie są zadaszone. Zabezpieczeniem są wysokie wały ziemne oraz żelbetonowe przechwytywacze osłonięte gumowymi taśmami dla zapobiegania rykoszetom.Tarcze usytuowane są u podnóża wału ziemnego i wieszane są na konstrukcji z drewnianych podkładów kolejowych. Wał zaopatrzony jest w dodatkowe przechwytywacze krańcowe.

Historia budowy strzelnicy rozpoczęła się w roku 1978 kiedy to strzelcy z Ligi Obrony Kraju wraz z milicją i ochotnikami przystosowali byłą strzelnicę wojskową do potrzeb strzelania sportowego. W 1993 roku rozpoczęto pierwsze prace renowacyjne, gdyż przez 15 lat obiekty w większości drewniane uległy zniszczeniu. Zakłady Techniki Komunalnej wykonywały te prace konserwacyjne, aby w roku 1999 dokonać pierwszej poważnej przebudowy strzelnicy. Prace polegały na znacznym przesunięciu wałów i rozmieszczeniu 25 stanowisk pistoletowych na dystansie 25 m pod katem 90odo istniejącego toru strzeleckiego na dystansie 50 m.

W roku 2003 Zakłady Techniki Komunalnej rozpoczęły ponownie przebudowywać strzelnicę, aby osiągnąć obowiązujące wymogi bezpieczeństwa. Przez lata 2003-04 wykonano ponowne powiększenie i podwyższenie wałów osłonnych, wybudowano 2 żelbetowe przechwytywacze bramowe i końcowy z elementów przefabrykowych. Zlikwidowano poprzeczne tory strzelnicze pistoletowe, przerobiono zadaszenie stanowisk strzelniczych, dobudowano murowany bunkier na sprzęt pomocniczy, wykonano odwodnienie niecki strzelnicy, która była zalewna przez wody opadowe. Tak przebudowany obiekt zdobył certyfikat bezpieczeństwa.

Obiekt strzelnicy wraz z drogą dojazdową, oraz szeregiem obiektów rekreacyjnych zlokalizowanych w otoczeniu, jest utrzymywany przez służby Zakładów Techniki Komunalnej, gdyż zespół ten jest jednym z ulubionych miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.

>> Powrót do działu Obiekty Bractwa <<