Strzelnica pneumatyczna

>> Powrót do działu Obiekty Bractwa <<

Stanowisko strzeleckie Strzelnica pneumatyczna - tarce Ćwiczenia na strzelnicy pneumatycznej

 

 

W roku 1994 Zakłady Techniki Komunalnej do których należał Hotel Żory, wykonały z pomieszczeń byłego magazynu opału dla kotłowni hotelu, strzelnicę pneumatyczną na 8 stanowisk na dystansie 10 m. Obiekt był w latach późniejszych wielokrotnie modernizowany, aby ostatecznie zyskać połączenie z siedzibą Bractwa.

Prace modernizacyjne i zabiegi techniczne związane z gospodarką wodno ściekową obiektu wykonywane były głównie staraniem braci kurkowych.

Obiekt posiada salę strzelniczą, małe zaplecze gospodarcze i własne zaplecze sanitarne.

Strzelnica wykorzystywana jest intensywnie w ciągu całego roku głównie za udziałem młodzieży. Utrzymywanie strzelnicy prowadzone jest społecznie przez braci kurkowych.

>> Powrót do działu Obiekty Bractwa <<