Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach's comments

Archiwum dla kategorii ‘Walne Zebranie’

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenie na Walne Zebranie, które odbędzie się w siedzibie Bractwa w piątek 22 lutego 2019 roku. Rozpoczęcie obrad o godz 17:00. Zobacz więcej »

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach zaprasza wszystkich swych Braci na Walne Zebranie na godz. 17:00 w piątek w dniu 24 lutego 2017 roku. Zobacz więcej »

Zgodnie z założeniem Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach w dniu 04 marca br. w drugim terminie tj. o godz 17:15 w Siedzibie Bractwa odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Żorskich Braci Kurkowych. Przewodniczącym Zebrania na które przybyło dwadzieścia jeden żorskich Braci okrzyknięto Brata Janusza Kopera a Sekretarzem Brata Michała Stawskiego. Dzięki sprawnemu prowadzeniu zebrania oraz zdyscyplinowaniu Braci w sposób rzeczowy i treściwy zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem merytotycznym, finansowym itd..  Poprzez zatwierdzenie Planu Finansowego i Pracy Zarządu Bractwa na rok 2016 oraz przyjęcie przedstawionych wniosków przez zebranych w sali, Bracia obrali kierunek działań na rok bieżący.  Bracia Kurkowi zaakceptowali i docenili dotychczasową pracę Zarządu Bractwa i udzielili na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium,  tym samym powierzyli im kontynuację realizacji zadań przyjętych przez Walne Zebranie.  W opini zebranych Braci nawet ci z najdłuższym „stażem” nie pamiętają tak spokojnej miłej atmosfery Walnego Zabrania, która pozwoliła sprawnie i owocnie przeprowadzić obrady. Za przybycie, zdyscyplinowanie i owocne obracy dziękuje Przewodniczący Zebrania Janusz Koper jak również Hetman Bractwa Leszek Kowalczyk.

W dniu 04 marca 2016 roku o godz 17:00 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach na które Zarząd Bractwa zaprasza wszystkich Braci Kurkowych, Kandydatów oraz Kadetów. Zebranie obędzie się zgodnie z dołączonym porządkiem obrad.  Zobacz więcej »

W dniu 28.02.2014r w KBS Żory odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniu uczestniczyło 27 członków. Walne zgromadzenie otworzył i powitał przybyłych Hetman Janusz Kopiecki.
Jednogłośnie wybrano brata Józefa Dziendziela na przewodniczącego zebrania. Przyjęto porządek zebrania .Walne zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęto uchwałę w sprawie planu działania i finansowego Bractwa na 2014r.

Walne zgromadzenie wybrało Prezesa-Hetmana i został nim Leszek KOWALCZYK a następnie pozostałych członków Zarządu i tak:

Wiceprezesem- Kanclerzem Pieczęci Alfred HABDAS
Sekretarzem-Strażnikiem Pergaminu Alicja PIASKOWSKA
Skarbnikiem-Strażnikiem Skarbu Efrem PRYSZCZ
Strzelmistrzem-Strażnikiem Broni Michał STAWSKI
Marszałkiem-Mistrzem Ceremoniału Zdzisław RUTKOWSKI

Walne zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący Janusz KOPIECKI
Członkowie:
Tadeusz KAPA
Adam BOROWIEC

I Sąd Honorowy w składzie:
Przewodniczący Albert MYCIELSKI
Członkowie:
Marian MIŚTAK
Grzegorz STAWSKI

Zasłużonym członkom wręczono medale i odznaczenia. Zebranie zakończono brawami na stojąco dla wszystkich wybranych.
Tekst B.Gryta, foto Łukasz Rzymanek i Janusz Kopiecki