Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach Subscribe to Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach's comments

Archiwum dla kategorii ‘Walne Zebranie’

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach zaprasza wszystkich Członków Żorskiego Bractwa do siedziby na Walne Zebranie Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach. Rozpoczęcie zebrania w piątek 28 lutego 2020 roku o godz. 17:00. Zobacz więcej »

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach w dniu 16 maja 2019 r. zaprasza wszystkich Żorskich Braci Kurkowych do siedziby Bractwa na godz 18:00 na Nadzwyczajne Walne Zebranie, którego tematem będzie „uzyskanie osobowości prawnej Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej”.  

Zobacz więcej »

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenie na Walne Zebranie, które odbędzie się w siedzibie Bractwa w piątek 22 lutego 2019 roku. Rozpoczęcie obrad o godz 17:00. Zobacz więcej »

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach zaprasza wszystkich swych Braci na Walne Zebranie na godz. 17:00 w piątek w dniu 24 lutego 2017 roku. Zobacz więcej »

Zgodnie z założeniem Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach w dniu 04 marca br. w drugim terminie tj. o godz 17:15 w Siedzibie Bractwa odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Żorskich Braci Kurkowych. Przewodniczącym Zebrania na które przybyło dwadzieścia jeden żorskich Braci okrzyknięto Brata Janusza Kopera a Sekretarzem Brata Michała Stawskiego. Dzięki sprawnemu prowadzeniu zebrania oraz zdyscyplinowaniu Braci w sposób rzeczowy i treściwy zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem merytotycznym, finansowym itd..  Poprzez zatwierdzenie Planu Finansowego i Pracy Zarządu Bractwa na rok 2016 oraz przyjęcie przedstawionych wniosków przez zebranych w sali, Bracia obrali kierunek działań na rok bieżący.  Bracia Kurkowi zaakceptowali i docenili dotychczasową pracę Zarządu Bractwa i udzielili na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium,  tym samym powierzyli im kontynuację realizacji zadań przyjętych przez Walne Zebranie.  W opini zebranych Braci nawet ci z najdłuższym „stażem” nie pamiętają tak spokojnej miłej atmosfery Walnego Zabrania, która pozwoliła sprawnie i owocnie przeprowadzić obrady. Za przybycie, zdyscyplinowanie i owocne obracy dziękuje Przewodniczący Zebrania Janusz Koper jak również Hetman Bractwa Leszek Kowalczyk.