Działalność

W zakresie działalności Bractwa jest:

  1. Krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem Rzeczypospolitej.
  2. Popularyzacja tradycji i historii oręża polskiego celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony państwa.
  3. Pielęgnowanie wielowiekowej tradycji i obyczajów Bractwa Strzeleckiego w Żorach.
  4. Szerzenie idei Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w celu umacniania w społeczności lokalnej bractwa i przyjaźni ludzi.
  5. Zachowanie i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa w zjednoczonej Europie.

W zakresie działalności pożytku publicznego celem bractwa jest:

  1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  2. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.
  3. Wspomaganie kultury fizycznej i sportu.
  4. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
  5. Działalnośc na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.